Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo tài khoản trên trang web JBA:

Bước 1: Truy cập trang web của https://jbabrands.com/

 • Mở trình duyệt web và truy cập vào trang web jbabrands.com

 • Bạn sẽ thấy một liên kết "Join us" ở góc trên bên phải của trang web và click lên nút này.

Bước 2: Nhập "ID" của Người đại diện đã giới thiệu bạn đến trang web này hoặc "Tạo tài khoản"

 • 1.

  Nhập "ID" của Người đại diện đã giới thiệu bạn đến trang web này.

 • 2.

  Nếu bạn không có ID đại diện để nhập, hãy nhấp vào nút "click here" để tiếp tục.

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân

 • 1.

  Tên

 • 2.

  Họ

 • 3.

  Tên công ty (tùy chọn)

 • 4.

  Ngày sinh

 • 5.

  Điện thoại

 • 6.

  Điện thoại (tùy chọn)

 • 7.

  Địa chỉ email

 • 8.

  Quốc gia

 • 9.

  Địa chỉ

 • 10.

  Địa chỉ 2 (tùy chọn)

 • 11.

  Mã bưu điện

 • 12.

  Tỉnh/Thành phố

 • 13.

  Thành phố

 • 14.

  Nhập "tên trang web" mong muốn của bạn vào ô này. Ví dụ, nếu bạn muốn https://EmilySmith.jbabrands.com/, hãy nhập "EmilySmith" vào ô trên.

 • 15.

  Đặt mật khẩu

 • 16.

  Xác nhận lại mật khẩu

 • 17.

  Nhấp vào tùy chọn này để chấp nhận các điều khoản

 • 18.

  Nhấp vào nút "Continue >>" để tiếp tục

Bước 4: Web sẽ chuyển hướng đến trang chứa tất cả sản phẩm: nếu bạn muốn mua sản phẩm thì chỉ cần nhập số lượng cần mua cho từng sản phẩm đó, nếu không mua thì để nguyên vậy và nhấp vào nút "Continue >>" để tiếp tục.

Bước 5: Sau đó web sẽ tiếp tục chuyển hướng đến trang checkout và nhấp vào nút "Process Enrollment" để tiếp tục

Bước 6: Web sẽ tiếp tục chuyển hướng đến trang thông tin để cho bạn biết thông tin như: số "ID" và tên web

 • 1.

  "ID": này là ID của bạn và bạn có thể sử dụng ID này đề giới thiệu khách hàng hoặc sử dụng nó để truy cập vòa trang website. Ví dụ như URL này: "1001.jbabrands.com", 1001 là "ID

 • 2.

  Your Site URL: này là tên bạn vừa tạo trong lúc đăng ký thông tin. ví dụ như URL này EmilySmith.jbabrands.com, trong đó "EmilySmith" là tên đã tạo

 • 3.

  Login to Your Revolution: nút này nhấp vào để chuyển hướng đến trang đăng nhập tài khoản bạn vừa tạo

Bước 7: Đăng nhập vào tài khoản mới tạo

Nhấp nút này: Click Here để chuyển hướng đến trang  đăng nhập và nhập các thông tin vừa đăng ký để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Translate »